5 δίσκοι που ήρθαν το 2020 και ακόμα τους ακούμε με ευχαρίστηση.

The Killers “Imploding The Mirage”

Jarv Is “Beyond The Pale”

Phoebe Bridgers “Punisher”

Idles “Ultra Mono”

Motorpsycho “The All Is One”

Danny Abas


Don’t Stop Here

More To Explore